Historia

 

Rys historyczny oddziału PZHGP DOBRODZIEŃ

    W maju 1976r. został powołany przez Zarząd Okręgu PZHGP Częstochowa Oddział Dobrodzień.

    7 V 1976r. decyzją naczelnika Miasta Gminy Dobrodzień został wpisany do ewidencji Stowarzyszeń

pod nr 1/76 pod nazwą: POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁ DOBRODZIEŃ.

    Założycielami Stowarzyszenia byli koledzy: Jerominek Jan, Mika Jan, Wojsa Eugeniusz, Kandora Ewald, Matysek Werner, Korera Adolf i inni.

    W momencie powstania oddziału było 50 hodowców. Na ówczesne czasy Oddział nie posiadał własnego transportu i musiał korzystać z usług oddziału Lubliniec.

    Hodowcy Oddziału Dobrodzień brali czynny udział w lotach krajowych i zagranicznych, jak również w wystawach na szczeblu oddziału, okręgu i ogólnopolskim.

    W latach 80-tych Oddział liczył 65 członków. W latach 90-tych Oddział liczył 70 członków i był 4 sekcje: Ciasna, Dobrodzień, Glinica, Pawonków.

    W historii Oddziału Dobrodzień najdłużej pełniącym funkcję Prezesa Oddziału był zmarły w 2011r. Małyska Walter.

    W 2011r. Oddział Dobrodzień obchodził Jubileusz 35-lecia powstania Oddziału i na okoliczność tą zafundował sobie sztandar:

    Hodowcy Oddziału Dobrodzień brali i biorą udział we wszystkich organizowanych przez PZHGP lotach na poszczególnych szczeblach (loty z Barcelony, Brukseli, Harlingen, Watykanu) osiągając dobre wyniki.

    Należy wspomnieć o wystawach oddziałowych, okręgowych, ogólnopolskich i olimpiadach w których są widoczne nazwiska hodowców Oddziału Dobrodzień (kol . Ferdynus oraz nieżyjącego kol. Palenga Hubert).

    Obecnie oddział liczy 90 członków i ma 3 sekcje: Ciasna, Dobrodzień, Pawnków.

    Wspólnie z oddziałem Lisowice posiada zestaw do transportu gołębi na 7500szt.

    W 2016r. Oddział Dobrodzień obchodził Jubileusz 40-lecia powstania Oddziału:

40-lecie Oddziału PZHGP Dobrodzień [1976-2016]

 

Copyright © 2013 pzhgp.dobrodzien.pl | Created by Adam Kandzia
Wszystkie prawa zastrzeżone!